KANCELARIA PRAWNA B.S. Sosna LOGO


Witamy na stronie Kancelarii Prawnej B.S. Sosna

Aktualności


Radca Prawny Barbara Sosna jest autorem pierwszego w Polsce pozwu zbiorowego w sprawie o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania umowy o organizację imprezy turystycznej. Jako pełnomocnik powoda-reprezentanta grupy Barbara Sosna prowadzi sprawę w postępowaniu grupowym przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Sprawa ta jako precedensowa wzbudziła duże zainteresowanie mediów.


Linki do artykułów

FACHOWE DORADZTWO

PROFESJONLNA POMOC PRAWNA

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI

DOBRA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE