KANCELARIA PRAWNA B.S. Sosna LOGO


Witamy na stronie Kancelarii Prawnej B.S. Sosna

 


Placeholder image

Barbara Sosna - Radca Prawny


Radca Prawny Barbara Sosna zdobywała doświadczenie zawodowe już w czasie studiów prawniczych oraz aplikacji rad- cowskiej praktykując w Delegaturze Mini- sterstwa Skarbu Państwa w Katowicach, w dziale prawnym Banku Gospodarki Żywnościowej, Studenckiej Poradni Praw- nej Uniwersytetu Śląskiego oraz w sądach i organach administracji publicznej. Od niemal pięciu lat prowadzi stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców indywidualnych.

 


Współpracuje z podmiotami zajmującymi się szeroko pojętym zarządem nieruchomo- ściami doradzając w sprawach objętych prawem rzeczowym i lokalowym. Z jej porad korzystają również osoby prywatne i instytucje. Od 2011 r. prowadzi działalność w ramach własnej Kancelarii. Jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okrę- gową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT 2950.