KANCELARIA PRAWNA B.S. Sosna LOGO


Witamy na stronie Kancelarii Prawnej B.S. Sosna

Obszary praktyki


Świadczymy pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywi- dualnych. Doradztwo prawne wykonywane jest w ramach stałej, kompleksowej obsługi prawnej, jak również w formie doraźnych konsultacji, sporządzania opinii prawnych, projektów umów i pism procesowych, a także

reprezentowania stron w procesach przed sądami powszechnymi, sądami administra- cyjnymi, sądami arbitrażowymi oraz organami administracji publicznej. Reprezentujemy również naszych klientów w negocjacjach służąc wiedzą i znajomością przepisów prawa.


KLIENCI INDYWIDUALNI

Świadczymy doradztwo prawne obejmujące w szczególności problematykę prawa nieru- chomości, prawa konsumenckiego, prawa spadkowego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego . Sporządzamy opinie prawne oraz reprezentujemy strony w procesach sądowych. Doradzamy również w sprawach

o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądami kościelnymi. W ramach współ- pracy z adwokatem prowadzimy również sprawy karne. Każda sprawa jest przez nas traktowana indywidualnie i z należytą uwagą oraz dyskrecją.

Nasza Kancelaria specjalizuje się
w szczególności w następujących
gałęziach prawa:

PRAWO CYWILNE
PRAWO KONTRAKTÓW
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
PRAWO LOKALOWE
PRAWO GOSPODARCZE
PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH,
W TYM ICH ŁĄCZENIE, PODZIAŁ
I PRZEKSZTAŁCENIE
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRAWO RODZINNE
PRAWO SPADKOWE
PRAWO PRACY
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO KARNE